ตกผลึกตลอดหลายปีที่ผ่านมา...

กระบวนการนี้สำคัญมากสำหรับการเติบโตของชีวิตแบบก้าวกระโดด

 • 1

  เงินก้อนที่ 1

  • 12 เดือนคลายกังวล

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 2

  เงินก้อนที่ 2

  • เจ็บป่วยช่วยได้ทันที

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 3

  เงินก้อนที่ 3

  • ค่าใช้จ่ายคงที่มีจ่ายเสมอ

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 4

  เงินก้อนที่ 4

  • พกความมั่นใจไปได้ตลอด

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 5

  เงินก้อนที่ 5

  • ฉุกเฉินยังรับมือได้ 100%

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 6

  เงินก้อนที่ 6

  • ให้ได้ทั้งใจให้ได้ทั้งเงิน

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 7

  เงินก้อนที่ 7

  • ลงทุนได้ตามใจฝัน

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 8

  เงินก้อนที่ 8

  • ได้ทำบุญทุกเดือน

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 9

  บทสุดท้าย

  • ตัดสินใจ