ความต้องการมีเงินเพียงพอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวไปจนแก่เฒ่า

มันทำให้ชีวิตลงตัว มีความสุข และมีความสงบภายในจิตใจ และความต้องการนี้ เป็นสิ่งที่ไม่แปรผันตามกาลเวลา ถ้าเป้าหมายของท่านคือสิ่งนี้ วันนี้เพียงทำให้ภาพตัวเลขที่ว่าเพียงพอของท่านนั้น ให้มันชัดเจนและกระจ่างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และตัวเลขจำนวนเงินทั้ง 8 ในบทเรียนนี้ จะทำให้ชีวิตท่านเปลี่ยน เปลี่ยนที่จะมองหางานบางอย่างเพิ่มจากงานเดิมที่ทำ ตัวเลขจะบอกท่านเองว่า หากไม่ทำชีวิตท่านจะไม่ลงตัวอย่างแน่นอน

 • 1

  เงินก้อนที่ 1

  • 12 เดือนคลายกังวล

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 2

  เงินก้อนที่ 2

  • เจ็บป่วยช่วยได้ทันที

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 3

  เงินก้อนที่ 3

  • ค่าใช้จ่ายคงที่มีจ่ายเสมอ

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 4

  เงินก้อนที่ 4

  • พกความมั่นใจไปได้ตลอด

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 5

  เงินก้อนที่ 5

  • ฉุกเฉินยังรับมือได้ 100%

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 6

  เงินก้อนที่ 6

  • ให้ได้ทั้งใจให้ได้ทั้งเงิน

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 7

  เงินก้อนที่ 7

  • ลงทุนได้ตามใจฝัน

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 8

  เงินก้อนที่ 8

  • ได้ทำบุญทุกเดือน

  • อธิบายเพิ่มเติม

 • 9

  บทสุดท้าย

  • ตัดสินใจ